Zásady používání souborů cookie

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 27. října 2021

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při používání služby a informují vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás chrání zákon.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a vylepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás k přístupu k naší službě nebo částem naší služby.
 • Společnost (v této smlouvě označované buď jako „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) odkazuje na RBtec inc, 7638 standish place.
 • Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou do vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jakéhokoli jiného zařízení umístěny webovou stránkou a obsahují mnoho podrobností o vaší historii procházení na tomto webu.
 • Země odkazuje na: Maryland, Spojené státy
 • přístroj znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Osobní data je jakákoli informace, která se týká identifikované nebo identifikovatelné osoby.
 • Servis odkazuje na webovou stránku.
 • Poskytovatel služeb znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem společnosti. Týká se to společností třetích osob nebo jednotlivců zaměstnaných Společností za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, poskytování služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze toho, jak je Služba využívána.
 • Údaje o použití označuje automaticky shromážděná data, která jsou generována použitím Služby nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránky).
 • webová stránka odkazuje na RBtec perimetrické bezpečnostní systémy, přístupné z www.rbtec.com
 • Vy se rozumí fyzická osoba, která přistupuje k Službě nebo ji používá, případně společnost nebo jiný právnický subjekt, jménem kterého tato fyzická osoba přistupuje nebo používá Službu.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Druhy shromážděných údajů

Osobní data

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, pomocí kterých vás můžeme kontaktovat nebo identifikovat. Osobně mohou identifikovatelné informace zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město
 • Údaje o použití

Údaje o použití

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné zařízení identifikátory a další diagnostická data.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím něj, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné včetně typu používaného mobilního zařízení, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, adresy IP vašeho mobilního zařízení, vašeho mobilního zařízení operační systém, typ používaného mobilního internetového prohlížeče, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč zasílá, kdykoli navštívíte naši Službu nebo když přistupujete ke Službě prostřednictvím nebo prostřednictvím mobilního zařízení.

Technologie sledování a soubory cookie

Používáme soubory cookie a podobné technologie sledování ke sledování aktivity na naší službě a ukládání určitých informací. Používané technologie sledování jsou majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Cookie je malý soubor umístěný na vašem zařízení. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy se soubor cookie odesílá. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší Služby. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby odmítal soubory cookie, může naše služba používat soubory cookie.
 • Flash cookies. Některé funkce naší služby mohou používat místní uložené objekty (nebo soubory cookie Flash) ke shromažďování a ukládání informací o vašich preferencích nebo vaší aktivitě v naší službě. Flash Cookies nejsou spravovány stejným nastavením prohlížeče jako ty, které se používají pro Cookies prohlížeče. Další informace o tom, jak můžete odstranit soubory cookie Flash, si přečtěte „Kde mohu změnit nastavení pro zakázání nebo odstranění místních sdílených objektů? Dostupné v https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. Některé části naší služby a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové majáky (také označované jako čisté gify, pixelové značky a jednopixelové gify), které společnosti umožňují například počítat uživatele, kteří tyto stránky navštívili. nebo otevřel e-mail a pro další související statistiky webu (například zaznamenávání oblíbenosti určité sekce a ověřování integrity systému a serveru).

Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookie. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco soubory cookie relace jsou odstraněny, jakmile zavřete webový prohlížeč. Další informace o souborech cookie: Použití souborů cookie podle zásad ochrany osobních údajů zdarma.

Pro účely uvedené níže používáme soubory cookie relace i trvalé soubory cookie:

 • Nezbytné / základní soubory cookie

  Typ: Soubory cookie relace

  Spravováno: Nás

  Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám poskytovaly služby dostupné prostřednictvím webových stránek a umožňovaly vám využívat některé z jejich funkcí. Pomáhají ověřovat uživatele a předcházet podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby poskytli.

 • Zásady používání cookies / upozornění na přijetí cookies

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Spravováno: Nás

  Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na webových stránkách.

 • Funkční soubory cookie

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Spravováno: Nás

  Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které učiníte při používání webových stránek, například zapamatování vašich přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám osobnější zážitek a zabránit tomu, abyste při každém používání webových stránek museli znovu zadávat své preference.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich volbách týkajících se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo v části o souborech cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Používání vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytovat a udržovat naši Službu, včetně sledování používání naší Služby.
 • Správa účtu: ke správě vaší registrace jako uživatele Služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím Služby, které máte k dispozici jako registrovaný uživatel.
 • Pro plnění smlouvy: vývoj, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, zboží nebo služby, které jste zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím služby.
 • Kontaktovat vás: Kontaktovat vás e-mailem, telefonními hovory, SMS nebo jinými rovnocennými formami elektronické komunikace, jako jsou push oznámení mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace týkající se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně aktualizací zabezpečení, pokud je to nutné nebo přiměřené za jejich implementaci.
 • Poskytnout vám se zprávami, speciálními nabídkami a obecnými informacemi o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme, jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo o které jste se informovali, pokud jste se nerozhodli tyto informace nedostávat.
 • Správa vašich požadavků: Zúčastnit se a spravovat vaše požadavky na nás.
 • Pro převody firem: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje nebo převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už v rámci trvání podniku nebo v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení, ve kterém jsou osobní údaje, které máme o uživatelích našich služeb, mezi převedenými aktivy.
 • Pro jiné účely: Vaše informace můžeme použít pro jiné účely, jako je analýza dat, zjišťování trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a hodnocení a zlepšování našich služeb, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, abychom mohli sledovat a analyzovat používání naší služby a kontaktovat vás.
 • Pro převody firem: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo akvizicí celého nebo části našeho podnikání nebo během jednání o něm jiné společnosti.
 • S přidruženými společnostmi: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, v takovém případě budeme od těchto přidružených společností vyžadovat dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů. Mezi přidružené společnosti patří naše mateřská společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partneři ve společných podnicích nebo jiné společnosti, které kontrolujeme nebo které s námi mají společnou kontrolu.
 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných prostorách s jinými uživateli, mohou být tyto informace zobrazeny všem uživatelům a mohou být veřejně distribuovány mimo.
 • S Vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme s vaším souhlasem zpřístupnit pro jakýkoli jiný účel.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost uchová vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Budeme uchovávat a používat vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost také uchová údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tato data použita k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo pokud jsme ze zákona povinni tyto údaje uchovávat po delší dobu.

Předání vašich osobních údajů

Vaše údaje, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a na jakýchkoli dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. Znamená to, že tyto informace mohou být přenášeny do počítačů umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci a udržovány v nich, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů ve vaší jurisdikci.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje vaše odeslání těchto informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost přijme veškerá přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo do země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly včetně bezpečnosti Vaše údaje a další osobní údaje.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud je společnost zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje přeneseny. Před přenosem vašich osobních údajů a poté, co se na ně vztahují jiné zásady ochrany osobních údajů, vás upozorníme.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být společnost povinna zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. Soud nebo vládní agentura).

Další právní požadavky

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že je tato akce nezbytná pro:

 • Dodržujte zákonnou povinnost
 • Chraňte a bráňte práva nebo majetek společnosti
 • Předcházejte možným protiprávním jednáním v souvislosti se Službou nebo je prošetřujte
 • Chraňte osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti
 • Chraňte před právní odpovědností

Zabezpečení vašich osobních údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše služba neoslovuje nikoho mladšího než 13 let. Vědomě neshromažďujeme informace umožňující zjištění totožnosti od nikoho mladšího 13 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a jste si vědomi toho, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od kohokoli mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Pokud se jako právní základ pro zpracování vašich údajů musíme spoléhat na souhlas a vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme vyžadovat souhlas vašeho rodiče, než tyto informace shromáždíme a použijeme.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webů nebo služeb třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Než změna vstoupí v platnost, dáme vám vědět e-mailem nebo prominentním oznámením o naší službě a v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“.

Doporučujeme tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat, zda neobsahují jakékoli změny. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

Zásady ochrany osobních údajů pro RBtec

Na RBtec, dostupném z www.rbtec.com, je jednou z našich hlavních priorit soukromí našich návštěvníků. Tento dokument Zásady ochrany osobních údajů obsahuje typy informací, které shromažďuje a zaznamenává společnost RBtec a jak je používáme.

Pokud máte další otázky nebo požadujete více informací o našich Zásadách ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jsme správcem vašich údajů.

Právní základ RBtec pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů závisí na osobních údajích, které shromažďujeme, a na konkrétním kontextu, ve kterém údaje shromažďujeme:

 • RBtec s vámi potřebuje uzavřít smlouvu
 • Udělili jste k tomu povolení RBtec
 • Zpracování vašich osobních údajů je v oprávněných zájmech RBtec
 • RBtec musí být v souladu se zákonem

RBtec bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností, řešení sporů a prosazování našich zásad.

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Pokud si přejete být informováni, jaké osobní údaje o vás uchováváme, a pokud chcete, aby byly odstraněny z našich systémů, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

 • Právo na přístup, aktualizaci nebo vymazání informací, které o vás máme.
 • Právo na opravu.
 • Právo vznést námitku.
 • Právo na omezení.
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo odvolat souhlas

Záznam souborů

RBtec se řídí standardním postupem používání souborů protokolu. Tyto soubory zaznamenávají návštěvníky, když navštíví webové stránky. Všechny hostingové společnosti to dělají a jsou součástí analýzy hostingových služeb. Informace shromážděné protokolovými soubory zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datum a časové razítko, odkazující/výstupní stránky a případně počet kliknutí. Tyto nejsou spojeny s žádnými informacemi, které jsou osobně identifikovatelné. Účelem informací je analyzovat trendy, spravovat web, sledovat pohyb uživatelů na webu a shromažďovat demografické informace.

Soubory cookie a webové majáky

Jako každá jiná webová stránka používá RBtec „cookies“. Tyto soubory cookie se používají k ukládání informací včetně preferencí návštěvníků a stránek na webu, které návštěvník navštívil nebo je navštívil. Tyto informace se používají k optimalizaci uživatelského zážitku přizpůsobením obsahu naší webové stránky na základě typu prohlížeče návštěvníků a/nebo jiných informací.

Pro více obecných informací o cookies si přečtěte Článek „Cookies“ z Generátoru zásad ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

V tomto seznamu můžete najít zásady ochrany osobních údajů pro každého z reklamních partnerů RBtec.

Reklamní servery nebo reklamní sítě třetích stran používají technologie, jako jsou soubory cookie, JavaScript nebo Web Beacons, které se používají v jejich příslušných reklamách a odkazech, které se objevují na RBtec a které jsou odesílány přímo do prohlížeče uživatelů. Když k tomu dojde, automaticky obdrží vaši IP adresu. Tyto technologie se používají k měření účinnosti jejich reklamních kampaní a/nebo k personalizaci reklamního obsahu, který vidíte na webových stránkách, které navštěvujete.

Upozorňujeme, že RBtec nemá žádný přístup ani kontrolu nad těmito soubory cookie, které používají inzerenti třetích stran.

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran

Zásady ochrany osobních údajů RBtec se nevztahují na jiné inzerenty nebo webové stránky. Proto vám doporučujeme, abyste si pro podrobnější informace prostudovali příslušné Zásady ochrany osobních údajů těchto reklamních serverů třetích stran. Může zahrnovat jejich postupy a pokyny, jak se odhlásit z určitých možností.

Soubory cookie můžete zakázat prostřednictvím jednotlivých možností prohlížeče. Chcete-li získat podrobnější informace o správě souborů cookie pomocí konkrétních webových prohlížečů, naleznete je na příslušných webových stránkách prohlížečů.

Informace pro děti

Další součástí naší priority je přidání ochrany dětí při používání internetu. Vyzýváme rodiče a opatrovníky, aby sledovali, účastnili se a/nebo sledovali a řídili svou online aktivitu.

RBtec vědomě neshromažďuje žádné osobní identifikační údaje od dětí mladších 13 let. Pokud si myslíte, že vaše dítě poskytlo tento druh informací na našich webových stránkách, důrazně vám doporučujeme, abyste nás okamžitě kontaktovali a my uděláme vše pro to, abychom neprodleně odstranili takové informace z našich záznamů.

Pouze online zásady ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše online aktivity a jsou platné pro návštěvníky našich webových stránek s ohledem na informace, které sdíleli a/nebo shromažďovali v RBtec. Tyto zásady se nevztahují na žádné informace shromážděné offline nebo prostřednictvím jiných kanálů, než je tento web.

Souhlas

Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.

cs_CZČeština