Alarmed Carrier and Protective Distribution System (PDS)

Fizyczna ochrona cybernetyczna infrastruktury sieciowej — często zadawane pytania

Co to jest fizyczny system cyberbezpieczeństwa?

Fizyczne cyberbezpieczeństwo to ochrona fizycznej infrastruktury sieciowej i danych przed fizycznymi działaniami i zdarzeniami, które mogą spowodować poważne straty lub szkody dla przedsiębiorstwa, agencji lub instytucji. Obejmuje to ochronę przed fizycznym włamaniem, ingerencją w infrastrukturę sieciową, kradzieżą informacji, wandalizmem i terroryzmem. Chociaż często są one objęte pewnym rodzajem szyfrowania, priorytetyzacja zabezpieczeń fizycznych w zakresie zapobiegania uszkodzeniom pozwala uniknąć utraty czasu, pieniędzy i zasobów z powodu tych zdarzeń.

Co to jest zaniepokojony przewoźnik?

Alarmed Carrier to fizyczny system cyberbezpieczeństwa infrastruktury komunikacyjnej. Został zaprojektowany w celu dodania wskazania wtargnięcia do utwardzonego nośnika PDS. Zaalarmowany nośnik RBtec&#039 to Plug and Play, monitoring 24/7/365 pod kątem manipulacji – eliminuje codzienne inspekcje wizualne i jest zgodny z NSTISSI 7003 / CNSSI 7003. Czujnik można przymocować na zewnątrz rury/korytka lub wkręcić do wnętrza rury/korytka.

Jaka jest przewaga zaalarmowanego PDS przewoźnika nad utwardzonym PDS przewoźnika?

Zaalarmowany system PDS operatora może wykrywać wibracje z infrastruktury sieciowej, podczas gdy utwardzone nośniki zapewniają tylko ochronę pasywną i wymagają codziennej kontroli wizualnej. Utwardzone nośniki są używane do ochrony PDS w obszarach, w których kable sieciowe przechodzą przez obszar niekontrolowany lub publiczny. „Utwardzony” nośnik to kanał kablowy sieciowy zbudowany z „metalowych rur elektrycznych (EMT) lub rur ze sztywnej blachy stalowej”.

Czym jest PDS w cyberbezpieczeństwie?

Ethernet, miedziany lub światłowodowy, który zawiera odpowiednie zabezpieczenia i/lub środki zaradcze, takie jak czujnik akustyczny lub wibracyjny, aby zapewnić bezpieczną transmisję informacji przez obszary o mniejszej klasyfikacji lub kontroli.

W jaki sposób można chronić kabel sieciowy, który biegnie między dwoma bezpiecznymi obszarami?

Poprzez dodanie prostego czujnika drgań do kanału, który prowadzi kable komunikacyjne. Czujnik powiadomi o każdej próbie wtargnięcia do kanału.

Co oznacza zgodność z CNSSI 7003?

Zgodny z CNSSI 7003 oznacza, że zaalarmowany PDS przewoźnika: * Zapewnia ciągły monitoring 24/7/365 * Eliminuje wymóg okresowych inspekcji wizualnych * Pozwala na ukrycie nośnika nad sufitem lub pod podłogą, ponieważ okresowe inspekcje wizualne nie są wymagane * Eliminuje potrzebę spawania i epoksydowania połączeń * Eliminuje konieczność betonowania obudowy na zewnątrz * Eliminuje potrzebę blokowania pokryw włazów * Umożliwia szybkie ponowne rozmieszczenie w przypadku zmieniających się aranżacji sieci

Czy istnieje produkt z certyfikatem CNSSI 7003?

Nie! Każdy produkt, który spełnia wymagania CNSSI 7003 i przeszedł testy na miejscu jest „certyfikowany”

Czy system PDS Alarmed Carrier System musi być kablem światłowodowym?

Nie, system PDS Alarmed Carrier System może być oparty na technologii miedzianej lub światłowodowej, o ile wskazuje na ingerencję w infrastrukturę komunikacyjną.

pl_PLPL