Zakopywane system ochrony obwodowej

Sejsmiczne czujniki gruntu — często zadawane pytania

Jak głęboko zakopano bezobsługowe czujniki gruntowe?

Głębokość zamontowania czujnika zależy od rodzaju gleby, zwykle od 5 do 25 cm (2-10 cali) powierzchni.

Gdzie są używane bezobsługowe czujniki naziemne?

Zastosowania: rząd, wojsko, lotniska, ropa naftowa.

Jak działają podziemne czujniki sejsmiczne?

pl_PLPL