Flygplatser

Flygplatser

Man kan inte underskatta vikten av effektiv flygplatssäkerhet. Sedan slutet av det kalla kriget har ingen enskild händelse haft en större effekt på den globala geopolitiken och försvaret än attackerna den 11 september som möjliggjordes av säkerhetshålen före flygplatsen.

 

Flygplatser är stora komplicerade omkretsar, det faktum att det finns konstant trafik och behovet av att övervinna många olika utmaningar som vattensidan, luftsidan och landssidan gör det extremt svårt att lösa.

 

RBtec har mångårig erfarenhet inom flygplatsindustrin med skräddarsydda lösningar, ett komplett paket med teknologier som gör det möjligt att ge full täckning och kunskapen om att integrera flera system i en nyckelfärdig lösning.

Föreslagen lösning:

 

Som ett resultat av karaktären av en komplex säkerhetsutmaning på flygplatsen hör vi gärna mer om ditt specifika projekt och samarbetar med dig om rätt blandning av teknik för dina behov och budget.

 

Kontakta oss nu

sv_SESV