Vidalert programvara för larmhantering

Vidalert larmhantering

RBtec har utvecklat och tillverkat skräddarsydda system som är enkla att använda med en längre livslängd för snabb installation,
minimalt underhåll, låg falsklarmnivå och maximalt skydd.

 

Vidalert

RBtecs VIDALERT säkerhetshanteringssystem är dedikerad Client-Server-programvara för säkerhetspersonal för att hantera och se över omkretsen för Intrusion & Video Monitoring System på plats. Varje webbplats har sin egen grafiska karta och dedikerade databas. Den grafiska kartan ger visuell och hörbar indikation i händelse av ett larm.

 

Programvaran är byggd med 3 element:

  • Server
  • Databas - bildad i MySQL
  • Hårdvaruklient - för varje styrenhet (CM)
  • GUI Client - tillhandahåller det grafiska gränssnittet för varje arbetsstation.

 

Var och en av ovanstående komponenter kan installeras på en enda eller på separata datorer, baserat på systemkraven.
VIDALERT kan kombineras och integreras med någon av de andra RBtec: s INTRUDALERT-seriens system, liksom med annan CCTV-utrustning, (fasta eller P / T / Z-kameror), IVMD Video Motion Detector, säkerhetssystem inomhus / utomhus och åtkomstkontrollsystem .

VIDALERT säkerhetshanteringssystem är en användarvänlig programvarubas för intuitiv användning.

sv_SESV